dr Beata Jerzakowska

12736931_743940455741902_2087263653_o

Pracę doktorską poświęconą audiodeskrypcji malarstwa napisała pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Rybki. Audiodedeskrypcja stanowi wiodący obszar jej zainteresowań, ale interesuje się także onomastyką oraz epistolografią, której poświęciła prace: licencjacką i magisterską. Laureatka I edycji konkursu Diamentowy Grant, w ramach którego realizuje projekt, pt. Podręcznik do języka polskiego z audiodeskrypcją reprodukcji malarskich uzupełniający kształcenie literackie i językowe uczniów niewidomych. Zainicjowała powstanie Naukowego Koła Audiodeskryberów, którego opiekunem naukowym jest dr hab. Małgorzata Rybka.

Spis wybranych publikacji:

Audiodeskrypcja

 1. Percepcja hiperonimów i hiponimów u osób niewidomych. Zarys problemu, „Socjolingwistyka”, nr 26, s. 165-190.
 2. Podobieństwa i różnice w polskiej i zagranicznej audiodeskrypcji malarstwa. Na przykładzie porównania opisów obrazów Pabla Picassa „Panny z Avignon” i „Dziewczyna z mandoliną”, „Socjolingwistyka”, nr 27, s. 169-177.
 3. Ekfraza poetycka i audiodeskrypcja jako formy opisu dzieła malarskiego (studium dla wybranych dzieł ze szczególnym uwzględnieniem sposobu nazywania i mówienia o kolorach), [w:] Beatus, qui alumnos educavit, red. M. Rybka, P. Wiatrowski, Poznań 2014, s.53-69.
 4. Ekfraza poetycka a audiodeskrypcja, „Polonistyka” 5/2013, s. 10-13.
 5. Zobaczyć słowo. Kilka uwag o technikach tworzenia audiodeskrypcji w malarstwie, [w:] Tekst-Kontekst-Intertekst na przełomie XX i XXI wieku, red. O. Kielak, A. Kowalska, J. Szedura, Lublin 2013, s. 211-226.
 6. Jak opisywać akty? Próba odpowiedzi na podstawie przykładowego odbioru audiodeskrypcji obrazu Piotra Adamczyka Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz i sceny z filmu Justa Jaeckina Kochanek Lady Chatterlay, [w:] Dydaktyka, edukacja i kultura w badaniach młodych naukowców, red. Z. Dziemianko, Poznań 2013, s. 137-145.
 7. Jak osiągnięcia współczesności mogą pomóc niewidomym poznać sztukę antyczną? [w:] W kręgu antycznych fascynacji, red. H. Kowalski, A. Bińkowska, M. Przybyszewska, Warszawa 2013, s. 7-15.
 8. Lingwistyka audiowizualna (audiolingwistyka) – czy można wyróżnić taką gałąź w językoznawstwie? Rozważania wstępne, [w:] Słowo we współczesnych dyskursach, red. K. Jachimowska, B. Kudra, E. Szkudlarek-Śmiechowicz, Łódź 2014, ss. 431-441.
 9. Audiodeskrypcja jako tekst użytkowy. Propozycja wykorzystania techniki na lekcji języka polskiego pierwszym krokiem projektu edukacyjnego integrującego środowisko widzących i niepełnosprawnych wzrokowo, [w:] Diagnoza i terapia pedagogiczna w przestrzeni edukacyjnej, red. J. Skibska, J. Wojciechowska, Kraków 2014, s. 229-239.
 10. Percepcja kolorów: białego, czerwonego, błękitnego u niewidomych, niedowidzących i widzących a AD, [w:] „Ogrody Nauk”, Wrocław 2014.
 11. Jak opisywać ikony osobom niewidomym? – próba odpowiedzi na przykładzie audiodeskrypcji ikony antycznej, [w:] Ikonografia antyczna jako zwierciadło życia codziennego, red. I. Głuszek, J. Mosiejczyk, Toruń 2015, s. 134-152.
 12. Sytuacje stresowe dla polonisty uczącego w szkole dla niewidomych, [w:] Szkoła bez barier, red. A. Guzy, B. Nieszporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek, Katowice 2015, s. 255-262.
 13. Kreatywność w audiodeskrypcji, propozycje rozwiązań – rozważania wstępne, [w:] Nauczyciel i uczeń w przestrzeni kreatywnych działań, red. Joanna Skibska, Justyna Wojciechowska, Warszawa 2015, s. 225-238.
 14. Niewidomi bohaterowie literaccy i problem języka. Jakim językiem mówi się o tajemnicy utraty wzroku i cudzie jego odzyskania?, [w:] Słowo, doświadczenie, tajemnica, red. J. Kempa, M. Giglok, Katowice 2015, s. 249-258.
 15. Posłuchać obrazów, Poznań 2016.

Epistolografia:

1. Formuły etykietalne w listach A. Osieckiej do J. Przybory jako zwierciadło uczuć i temperamentu, [w:] Po prostu Agnieszka. W 75. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej. Studia i materiały, red. I. Borkowski, Wrocław 2011, s. 261-279.

2. Realia obozowe w listach więźnia do matki, [w:] Stałość zmienność we współczesnej kulturze, red. R. Łapa, Kalisz 2013, s. 239-253.

Onomastyka:

1. Jak nazwy sklepów z używaną odzieżą oddziałują na potencjalnego klienta? (na materiale zebranym w województwach lubuskim, pomorskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim), [w:] Psychologia języka, red. E. Łukasiewicz, E.J. Gorzelańczyk, Bydgoszcz 2013, s. 164-171.

2. Kopciuszek czy Rzeczo-znawca? Kilka uwag o technikach tworzenia nazw dla sklepów z używaną odzieżą (na materiale nazw z województwa dolnośląskiego), „Kwartalnik Językoznawczy”, 1/2012, s. 63-75.