Współpraca z otoczeniem

Zakład prowadzi zajęcia dla uczniów poznańskich szkół w ramach projektu klas patronackich. Dr hab. Romana Łapa zaproponowała cykl spotkań służących popularyzacji wiedzy o języku polskim, który koncentruje się głównie wokół zagadnień współczesnej przestrzeni miejskiej i jej językowej specyfiki, wizualizacji przekazu, perswazji i manipulacji, spójności oraz struktury tekstu.