Konsultacje w semestrze zimowym

Szanowni Państwo, informujemy o terminach konsultacji pracowników Zakładu:

prof. dr hab. Irena Sarnowska-Giefing

wtorek, godz. 15.00-16.00, pokój 308

środa, godz. 13.00-13.30, pokój 308

dr hab. Magdalena Graf

czwartek, godz. 14.30-15.15, pokój 311

piątek, godz. 12.45-13.30, pokój 311

dr hab. Romana Łapa

poniedziałek, godz. 12.30 – 13.15, pokój 311

czwartek, godz. 16.00 – 16.45, pokój 311

dr hab. Małgorzata Rybka

wtorek, godz. 11.30-13.00, pokój 310

i według planu studiów zaocznych

dr Wojciech Hofmański

wtorek, godz. 16.00-16.45, pokój 310.

środa, godz. 12.45-13.30, pokój 310

dr Karolina Ruta-Korytowska

wtorek, godz. 8.30-9.30, pokój 310

środa 12.45-13.30, pokój 310

i według planu studiów zaocznych

dr hab. Marta Wrześniewska-Pietrzak

środa, godz. 12.30-13.30, pokój 310

czwartek, godz. 18.00-18.45, pokój 310

mgr Marta Nowak

czwartek, godz. 9.30-10.30, pokój 311

do 25.11.2018 konsultacje ustalane indywidualnie drogą mailową

XXI Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna

Pracownicy Zakładu już od samego początku roku akademickiego pracują na najwyższych obrotach. W dniach 4-6 października w Kazimierzu Dolnym odbyła się XXI Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna „Terminologia onomastyczna. Nazwotwórstwo”. Wśród prelegentów znaleźli się także reprezentanci Zakładu – prof. zw. dr hab. Irena Sarnowska-Giefing i dr hab. Magdalena Graf (Pogranicze nauk – terminologiczne dylematy onomastyki literackiej) oraz mgr Marta Nowak (Mężczyzna w baraniej czapie i rudy lisek ze stolicy – funkcja deskrypcji jednostkowej w poznańskich kryminałach). W przerwie między obradami uczestnicy mieli okazję zwiedzić malowniczy Kazimierz Dolny.

Glottodydaktyka polonistyczna – strategie, wartości – wyzwania

Od 20 do 21 września w Collegium Maius UAM odbywała się międzynarodowa konferencja „Glottodydaktyka polonistyczna – strategie, wartości – wyzwania”. Wśród 90 prelegentów znaleźli się także reprezentanci Zakładu – dr Karolina Ruta-Korytowska (UniOn – aplikacja wspierająca naukę języka polskiego jako obcego) i dr Wojciech Hofmański (Strategia optymalizacji procesu glottodydaktycznego w rodzimej przestrzeni etnokulturowej).

Organizatorami konferencji było Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego oraz Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM.

Foto: Aleksandra Achtelik i Jacek Tomasz Kuchta

Letnia Szkoła Języka Górnołużyckiego w Budziszynie

Pracownicy Zakładu Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki wykorzystali wakacje, żeby jeszcze więcej się nauczyć.

Nie ma lepszej okazji, by lepiej zrozumieć specyfikę procesu nauczania języka polskiego jako obcego niż kurs języka niezwykle blisko spokrewnionego z polszczyzną. Dlatego właśnie w unikatowej Letniej Szkole Języka Górnołużyckiego w Budziszynie wziął udział dr Wojciech Hofmański.

„Łącznie górnołużyckim i dolnołużyckim posługuje się praktycznie na Łużycach oraz w całych Niemczech najwyżej 9–10 tysięcy osób. Nie można wiarygodnie oszacować, ile
osób zna biernie dolnołużycki i górnołużycki. Jestem skłonny przypuszczać, że około 5 tysięcy Dolnołużyczan i Niemców oraz około 10 tysięcy Górnołużyczan i Niemców. Oprócz tego na poziomie minimalnym/szczątkowym zna biernie górnołużycki/dolnołużycki kilkanaście tysięcy mieszkańców Łużyc, skoro tysiące z nich uczyło się łużycczyzny w szkołach, na kursach językowych i w kontaktach z Łużyczanami. Ilu jest wobec tego Łużyczan? Możliwe jest tylko odwołanie się do subiektywnych szacunków. Sądzę, że wśród 9–10 tysięcy użytkowników łużycczyzny (górnołużyckiego i dolnołużyckiego) przynajmniej 90% stanowią ludzie mający łużycką oraz łużycko-niemiecką świadomość narodową. Około 10% tej populacji to Niemcy i Łużyczanie (częściowo reprezentanci rodzin łużycko-niemieckich), którzy uważają się za Niemców. Wśród około 15–25 tysięcy „biernych” znawców łużycczyzny prawdopodobnie połowa lub może nieznaczna większość ma łużycką lub niemiecko-łużycką świadomość narodową.”
[T. Lewaszkiewicz, Dolnołużycki i górnołużycki – języki zagrożone czy wymierające?, Slavia Occidentalis 2014, 71/1, s. 37-38.]

Letnia Akademia Kultury i Języka Polskiego

W Poznaniu w dniach 05-17.08.2018 odbyła się Letnia Akademia Kultury i Języka Polskiego zorganizowana przez Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Lektorat języka polskiego w jednej z grup prowadziła mgr Marta Nowak z Zakładu Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki.

Zakład współpracuje

Miło nam poinformować, że pani mgr Marta Nowak rozpoczęła współpracę na stanowisku stypendysty/doktoranta w projekcie naukowym Sonata Bis finansowanym przez NCN: Rola cech fonologicznych w fonotaktyce: Badanie struktury i przyswajania zbitek spółgłoskowych w językach słowiańskich i germańskich (2015/18/E/HS2/00066). Projekt trwa do końca września 2019 roku i jest prowadzony na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierownikiem projektu jest dr Paula Orzechowska.

Warsztaty onomastyczne

 

 

 

 

 

 

 

Miło nam poinformować, że na zaproszenie Zakładu Historii Języka i Dialektologii dr hab. Magdalena Graf weźmie udział w warsztatach onomastycznych dla studentów i doktorantów Wydziału Polonistyki UW, które odbędą się od 19 do 26 sierpnia w Piwnicznej.

Konsultacje w czasie sesji

Szanowni Państwo, informujemy o pierwszych, znanych już terminach konsultacji pracowników Zakładu:

prof. dr hab. Irena Sarnowska-Giefing

konsultacje wrześniowe zostaną ustalone w późniejszym terminie

dr hab. Magdalena Graf

– piątek 22.06. 2018, od godz. 12.00, pokój 311

– środa 27.06.2018, od godz. 12.00, pokój 311

– środa 05.09.2018, od godz. 12.00, pokój 311

dr hab. Romana Łapa

– środa 27.06.2018, godz. 12.00 – 13.30, pokój 311

– środa 04.07.2018, godz. 12.00 – 13.30, pokój 311

– środa 11.07.2018, godz. 12.00 – 13.30, pokój 311

dr Wojciech Hofmański

– poniedziałek, 25.06.2018, godz. 14.45-16.15, pokój 310.

– środa, 05.09. 2018, godz. 14.45-16.15, pokój 310

(oraz po uzgodnieniu – wh@amu.edu.pl)

dr Karolina Ruta

– wtorek 26. 06. 2018, godz. 10.30-12.00, pokój 310

– piątek 29.06.2018, 9.00-10.30, pokój 310

– środa 4 lipca 10.00-11.30, pokój 310.

dr Marta Wrześniewska-Pietrzak

– środa 27.06.2018, godz. 12.00-13.00, pokój 310

– czwartek 28.06. 2018, godz. 10.00-11.00, pokój 310

– środa 4.07.2018, godz. 15.00-16.00, pokój 310

– wtorek 10.07.2018, godz. 12.00-13.00, pokój 310

– wtorek 17.07.2018, godz. 15.30-16.30, pokój 310

IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki IFP, Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN: Zespół Języka Religijnego, Międzynarodowy Komitet Slawistów: Komisja Języka Religijnego, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zapraszają na IX Interdyscyplinarną Konferencję Naukową Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym), która odbędzie się w dniach 18-20 czerwca 2018 roku w Collegium Maius.

PROGRAM:

18 czerwca 2018, Poniedziałek
8:30 – rejestracja gości (hol Collegium Maius, ul. Fredry 10)
9:00 – powitanie Gości i otwarcie Konferencji (Salon Mickiewicza, Collegium Maius, ul. Fredry 10)
9:15-10:50 OBRADY PLENARNE
Prof. dr hab. Bogdan Walczak (Poznań, Gorzów Wielkopolski), Jak się ma 1050 lat chrześcijaństwa w Polsce do dziejów języka
polskiego?

Ks. prof. US dr hab. Andrzej Draguła (Szczecin, Zielona Góra), Od Zmartwychwstania Chrystusa do Zmartwychwstania Polski.
O argumentacji teologicznej w kazaniach patriotycznych

Ks. prof. dr hab. Jarosław Różański OMI (Warszawa), Słownictwo tradycyjnych religii afrykańskich (3). Magia i wróżbiarstwo
Prof. UO dr hab. Aleksander Gadomski (Opole), Terminologiczne problemy teolingwistyki słowiańskiej
Dr hab. Katarzyna Czarnecka (Poznań), Ks. dr hab. Marek Ławreszuk (Białystok), Ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna (Kraków), „Słownik polskiej terminologii prawosławnej” – prezentacja założeń
10:50 – dyskusja
11:30-12:00 – przerwa na kawę
12:00 – Zebranie Zespołu Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN (sala 226) – prowadzenie Przewodniczący Zespołu Ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna
12:30 – Panel: Rola wspólnot religijnych w odzyskaniu i odbudowie państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku (Salon Mickiewicza, Collegium Maius, ul. Fredry 10)
Paneliści: Musa Czachorowski (Muzułmański Związek Religijny), Dr Edyta Gawron (Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie, UJ), Ks. Michał Jabłoński (Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie), Dr Paweł Stachowiak (Kościół katolicki, UAM), Prof. UG dr hab. Halina Wątróbska (Kościół prawosławny, UG). Moderator: Ks. dr Mirosław Tykfer („Przewodnik Katolicki”)
14:30-15:40 – obiad
15:40-17:35 OBRADY W SEKCJACH (Collegium Maius, ul. Fredry 10)
Sekcja A (Salon Mickiewicza)
Prof. dr hab. Joanna Sobczykowa (Katowice), Modlitewnik patriotyczny dawniej i dziś
Ks. dr Marcin Wrzos OMI (Poznań), „Misje” wczoraj i dziś – uwag kilka o zmianie znaczeń pojęcia
Dr Beata Drabik (Kraków), Czy gesty liturgiczne to emblematy?
Mgr Magdalena Jankosz (Kraków), Zachowania komunikacyjne Jana Pawła II w sytuacji potoczno-okazjonalnej (na przykładzie spotkania z młodzieżą na Wzgórzu Lecha w 1979 roku)
17:00 – dyskusja
Sekcja B (sala 226)
Dr hab. Joanna Gorzelana (Zielona Góra), Realizacja gatunku psalmu w wybranych utworach literatury barskiej
Prof. UAM dr hab. Leszek Teusz (Poznań), W późnobarokowym świecie wyobrażeń i przeżyć religijnych – „Pieśni na uroczystości przedniejsze Najświętszej Boga-Rodzice Panny Maryej…” Wojciecha Stanisława Chrościńskiego
Dr Marcela Lhotská (Ostrava, Poznań), Vznik Církve československé husitské a jej liturgie
Dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak (Lublin), Przekaz elementów polskiej kultury religijnej i patriotycznej – „Ojciec Kolbe” Marii Kączkowskiej w przekładzie na język rosyjski
17:00 – dyskusja
17:45 – kolacja
19:00Ja, Józek Bau koncert chóru INSPIRO ENSEMBLE pod dyrekcją Aleksandry Wojtaszek (Pałac Działyńskich, Stary Rynek 78, Poznań)
19 czerwca 2018, Wtorek
9:00-12:30 OBRADY W SEKCJACH (Collegium Maius, ul. Fredry 10)
Sekcja A (Salon Mickiewicza)
Prof. KUL dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska (Lublin), O kształtowaniu ducha w Eleusis. Uwagi na podstawie pamiętnika legionisty Władysława Kopycińskiego z lat 1911–1920
Dr Jan Kamieniecki (Wrocław), Problematyka polityczna w dyskusjach teologicznych XVI i XVII wieku
Dr Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk (Poznań), Ryba jako symbol
Mgr Izabela Skrobak (Katowice), Teolingwistyka w ujęciu teologicznym
10:20 – przerwa na kawę
Mgr Beata Jerzakowska (Poznań), „Maryja jest najdoskonalszym arcydziełem […]” – sposoby prezentacji Matki Boskiej w audiodeskrypcji
Mgr Ewelina Hurkała (Warszawa), „Dobrze mówię?” Język internetowych nauk rekolekcyjnych a norma językowa
Dagmara Świerkowska (Poznań), „Vanitas vanitatum et omnia vanitas” – jak w tekstach slamerów kształtowany jest obraz marności?
11:20 – dyskusja
Sekcja B (sala 226)
Dr hab. Dorota Rojszczak-Robińska (Poznań), Wpływ tekstów liturgicznych na staropolskie apokryfy Nowego Testamentu
Prof. UAM dr hab. Jolanta Migdał (Poznań), Obraz świętych w kazaniach „Postylli mniejszej” Jakuba Wujka
Dr Renata Bizior (Częstochowa), Wspólnototwórcze wymiary kazań 2 połowy XIX wieku
Dr Olga Ziółkowska (Poznań), „Septem verba a Christo” w staropolskich apokryfach nowotestamentalnych
10:20-10:40 – przerwa na kawę
Dr Małgorzata Haładewicz-Grzelak (Opole), Semiotaktyczne pierwsze w analizie znakowości kapliczek przydrożnych
Dr Urszula Wieczorek (Rybnik), Opisy nieba i piekła w tekstach mistyków
Wojciech Stelmach (Poznań), Język polski w statucie synodu łęczyckiego z 1285 roku
11:40 – dyskusja
12:40 – wyjazd do Rogalina
18:00 Bieg ku wierze, miłości i nadziei. Wieczór poetycki Ks. Sławomira Janusza Sikory, proboszcza parafii luterańskiej
w Szczecinie, wykładowcy i maratończyka. Prowadzenie: Prof. dr hab. Kalina Wojciechowska (ChAT, Warszawa). Oprawa muzyczna: Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego (Sala Posiedzeń PTPN, ul. Mielżyńskiego 27/29)
19:30 – uroczysta kolacja
20 czerwca 2018, Środa
9:00-14:00 OBRADY PLENARNE (sala 285, Collegium Maius, ul. Fredry 10)
Prof. dr hab. Viara Maldjieva (Toruń), „Walka duchowa” (Combattimento spiritual) Wawrzyńca Scupoliego a „Невидимая брань” (῾ Ο ᾽Αόρατος Πόλεμος) Nikodema ze Świętej Góry Athos i Teofana Rekluza. Strategie adaptacji tekstu w Kościele Wschodnim
Prof. dr hab. Maria Peisert (Wrocław), Metafory marynistyczne w pieśniach religijnych
Doc. dr hab. Anna Petrikova (Prešov), Категория гоноратива в греко-католических молитвословиях
Prof. UKW dr hab. Mirosława Wronkowska-Dmitrowa (Bydgoszcz), Językowa szata cielesnej czystości Maryi (w wybranych utworach religijnych dawnych i współczesnych)
Prof. US dr hab. Dorota Kozaryn (Szczecin), Językowe wyznaczniki opisu islamu w Kronice wszystkiego świata Marcina Bielskiego
10:40 – dyskusja
11:00-11:30 – przerwa na kawę
Prof. UAM dr hab. Grzegorz Kubski (Kalisz), Adiekcje we współczesnych polskich przekładach Listu do Filemona
Prof. UG dr hab. Bożena Matuszczyk-Podgórska (Gdańsk), Język kazań ks. Piotra Pawlukiewicza wobec wyzwań współczesnego kaznodziejstwa
Dr Wiktor Pskit (Łódź), Cechy językowe tekstów liturgicznych Ordynariatów Personalnych dla byłych anglikanów
Prof. UAM dr hab. Małgorzata Rybka, dr Marta Wrześniewska-Pietrzak (Poznań), „Miłosierdzie darem dla świata” – uwag kilka o perswazyjności i atrakcyjności nowego nabożeństwa Kościoła katolickiego
12:50 – dyskusja
13:20 – Podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji – Ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna
14:00 – obiad

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

 

 

 

 

 

 

Komisja doktorska Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, powołana w przewodzie doktorskim mgr Beaty Jerzakowskiej, uprzejmie zawiadamia, że publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską pani magister Beaty Jerzakowskiej pt. Audiodeskrypcja malarstwa – wyznaczniki gatunku i ich realizacje tekstowe odbędzie się 18 czerwca 2018 r. o godz. 13.15 w sali 226 Collegium Maius (ul. Fredry 10).

Promotor rozprawy: prof. UAM dr hab. Małgorzata Rybka
Recenzenci: dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
dr hab. Andrzej Kominek, prof. UJK

Rozprawa doktorska dostępna jest w repozytorium AMUR (Biblioteka Uniwersytecka, ul. Ratajczaka 38/40 Poznań).
Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału