O nas

Zakład powstał l września 1996 r. po przekształceniu Zakładu Języka Polskiego w trzy odrębne. Od 2012 roku kierownikiem Zakładu jest prof. dr hab. Irena Sarnowska-Giefing, wcześniej funkcję tę sprawował prof. Stanisław Mikołajczak.

Zakład tworzą osoby, które w swoich pracach, a także dydaktyce realizowały badania różnych aspektów współczesnej polszczyzny. Prowadzi się tutaj prace dotyczące zagadnień systemowych (gramatycznych i leksykalnych), wewnątrzsystemowych (np. słowotwórstwo, składnia) i zewnątrzsystemowych (np. zapożyczenia), funkcjonowania podsystemów, zwłaszcza składniowego i leksykalnego w różnych typach tekstowych (są to badania tekstologiczne ze stylistyki lingwistycznej, zwłaszcza składniowej interpretacji stylu tekstów artystycznych, a także opisy składni różnych tekstów użytkowych); leksykalne prace dotyczą m.in. wartości i wartościowania w języku, a także kognitywnego opisu poszczególnych pojęć.

Ważny nurt badawczy to problematyka onomastyczna: toponimia, nazewnictwo miejscowe, osobowe, onomastyka literacka.

Ponadto na uwagę zasługują podejmowane prace z problematyki języka religijnego, natomiast problematykę ogólną podejmowano w artykułach o kontaminacji, metodologii badań języka artystycznego, onomatopejach, reduplikacjach. W kilku pracach zajmowano się także problematyką dialektologiczną i dialektograficzną oraz glottodydaktyczną.

Pracownicy Zakładu organizują cykliczne już konferencje – Język religijny dawniej i dziś i Konferencje z okazji Dnia Papieskiego. W planach na 2017 rok jest również Konferencja onomastyczna.

Zakład współpracuje z ośrodkami zagranicznymi takimi jak Kilonia oraz Heidelberg. Duży nacisk kładzie także na działalność popularno-naukową oraz współpracę z otoczeniem, a w swoich działaniach stara się przede wszystkim promować poprawną polszczyznę.