O nas

Nasz zakład powstał 1 września 1996 r. po przekształceniu Zakładu Języka Polskiego. Funkcję kierownik zakładu pełni obecnie dr hab. Magdalena Graf; wcześniej obowiązki te pełnili Profesor Stanisław Mikołajczak (do 2012 roku) oraz Profesor Irena Sarnowska-Giefing (do roku 2017).

Zakład tworzą osoby, które zarówno w pracy naukowej, jak i dydaktyce podejmują tematy związane z różnymi aspektami współczesnej polszczyzny, dotyczące zagadnień systemowych (wewnątrzsystemowych np. słowotwórczych, składniowych i zewnątrzsystemowych). Podejmowane w naszych pracach problemy dotyczą m.in. funkcjonowania podsystemów, zwłaszcza składniowego i leksykalnego w różnych typach tekstów (są to badania tekstologiczne ze stylistyki lingwistycznej, zwłaszcza składniowej interpretacji stylu tekstów artystycznych, a także opisy składni różnych tekstów użytkowych); wartości i wartościowania w języku, a także kognitywnego opisu poszczególnych pojęć oraz opisu wybranych aspektów językowego obrazu świata.

Ważnym nurtem badawczym jest problematyka onomastyczna (urbanonimia, zwłaszcza nazewnictwo miejskie Poznania; nazewnictwo osobowe (ze szczególnym uwzględnieniem antroponomastykonu poznańskiego) oraz onomastyka literacka.

Podejmowane są też liczne prace z zakresu języka religijnego, a dorobek publikacyjny uzupełnia organizowana przez nas cyklicznie konferencja pt. Język religijny dawniej i dziś. Główny nurt badawczych i dydaktycznych zainteresowań członków zakładu uzupełnia glottodydaktyka i surdoglottodydaktyka.

Przy naszym zakładzie działają trzy studenckie koła naukowe: Koło Miłośników Języka Papillon,  Naukowe Koło Audiodeskryberów oraz Koło Naukowe Lingwistów Kryminalnych przeBIEGLI.