Dydaktyka

Zajęcia dydaktyczne  prowadzone przez pracowników Zakładu

Filologia polska, studia I stopnia:

– Nauka o współczesnym języku polskim

Nauka o współczesnym języku polskim (wykład kursowy)

Leksykografia, leksykologia i bibliografia językoznawcza

Filologia polska, studia II stopnia:

Wiedza o współczesnym języku polskim

Językoznawstwo współczesne

Polonistyka w kontekstach kultury, studia II stopnia:

Nazwy w języku i kulturze

Specjalizacja komunikacja kulturowa:

Semiotyka komunikacji

Specjalizacja Kultura mediów cyfrowych:

Teorie komunikacji

Zajęcia fakultatywne:

Polszczyzna w aspekcie społecznym

W świecie ciszy – sposoby komunikacji osób niesłyszących