Nowości w glottodydaktyce polonistycznej

W dniach 30 listopada – 1 grudnia 2018 r. odbyła się międzynarodowa konferencja glottodydaktyczna „Nowości w glottodydaktyce polonistycznej – perspektywa międzynarodowa: teoria i praktyka” zorganizowana przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zakład reprezentowały dr Karolina Ruta-Korytowska (Jak uczyć dorosłych głuchych języka polskiego, czyli false begginers late learners na kursie językowym) oraz mgr Marta Nowak (Nauczanie Słowian polskiego pochodzenia – problemy i możliwe rozwiązania).