Konferencja – Polszczyzna jako dziedzictwo

6 i 7 listopada 2018 w Collegium Maius odbyła się konferencja naukowa „Polszczyzna jako dziedzictwo. W stulecie odzyskania niepodległości”. Zakład reprezentowały dr hab. Marta Wiśniewska-Pietrzak (Polszczyzna jako wartość i konieczność? – obraz polszczyzny zawarty w wypowiedziach osób g/Głuchych) i dr Karolina Ruta (Polszczyzna u osób z dysfunkcją słuchu w perspektywie glottodydaktycznej). Obrady w sekcji I prowadziła prof. dr hab. Małgorzata Rybka.

Fot. J. Migdał