Obóz naukowo-integracyjny dla studentów z dysfunkcją słuchu – „Między ciszą a ciszą”

Serdecznie zapraszamy studentów z dysfunkcją słuchu do udziału w obozie naukowo-integracyjnym „Między ciszą a ciszą”, który odbędzie się w dniach 7-9 grudnia w Zespole Pałacowo-Parkowym w Gułtowach.

Podczas obozu przewidziane są nie tylko zajęcia integracyjne z języka migowego, lecz także warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej, wieczór filmowy, zajęcia integracyjne ze słyszącymi studentami Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej.

Szczegółowych informacji udziela dr Karolina Ruta-Korytowska, karuta@amu.edu.pl