XXI Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna

Pracownicy Zakładu już od samego początku roku akademickiego pracują na najwyższych obrotach. W dniach 4-6 października w Kazimierzu Dolnym odbyła się XXI Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna „Terminologia onomastyczna. Nazwotwórstwo”. Wśród prelegentów znaleźli się także reprezentanci Zakładu – prof. zw. dr hab. Irena Sarnowska-Giefing i dr hab. Magdalena Graf (Pogranicze nauk – terminologiczne dylematy onomastyki literackiej) oraz mgr Marta Nowak (Mężczyzna w baraniej czapie i rudy lisek ze stolicy – funkcja deskrypcji jednostkowej w poznańskich kryminałach). W przerwie między obradami uczestnicy mieli okazję zwiedzić malowniczy Kazimierz Dolny.