Glottodydaktyka polonistyczna – strategie, wartości – wyzwania

Od 20 do 21 września w Collegium Maius UAM odbywała się międzynarodowa konferencja „Glottodydaktyka polonistyczna – strategie, wartości – wyzwania”. Wśród 90 prelegentów znaleźli się także reprezentanci Zakładu – dr Karolina Ruta-Korytowska (UniOn – aplikacja wspierająca naukę języka polskiego jako obcego) i dr Wojciech Hofmański (Strategia optymalizacji procesu glottodydaktycznego w rodzimej przestrzeni etnokulturowej).

Organizatorami konferencji było Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego oraz Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM.

Foto: Aleksandra Achtelik i Jacek Tomasz Kuchta