O Forcie VII w języku migowym

okhaJP2J9Ag0fq3LJ8dj_ar16x9Serdecznie zapraszamy na wspólne zwiedzanie Fortu VII w Poznaniu, które tłumaczone będzie na polski język migowy.

Druga część spotkania będzie miała charakter warsztatowy. W trakcie warsztatów uczestnicy podejmą się próby tłumaczenia na język migowy wiersza Ireny Bobrowskiej: „Bo ja się uczę największej sztuki życia…”

miejsce: Poznań, Fort VII

data: 29 listopada 2017

godzina: 12.00

czas trwania spotkania: 120 minut

Organizatorzy:

Muzeum Martyrologii Wielkopolan

Przy współpracy Towarzystwa Osób Niesłyszących i Naukowego Koła Audiodeskryberów IFP UAM

Fot. Cyryl.poznan.pl