Spotkanie poświęcone perspektywom lingwistyki arealnej

23722673_131346037577179_188671684017315268_nWydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej UAM oraz Zakład Kulturoznawstwa Słowiańskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM mają zaszczyt zaprosić na otwarty panel dyskusyjny – „Perspektywy lingwistyki arealnej w Europie Środkowej”.

Gościem honorowym będzie dr Jiří Januška, hungarysta i językoznawca z Katedry Studiów Środkowoeuropejskich Uniwersytetu Karola w Pradze.

Prowadzenie dr Wojciech Hofmański (IFP UAM), dr Artur Stęplewski (IFS UAM).